Natrij

Antagonist kalcija i magnezija

Malo je previše

Natrij može djelomično zamijeniti kalij u biljci i pridonosi upravljanju vodom u biljci. Uglavnom su količine natrija u tlu dovoljno visoke kako bi se zadovoljile potrebe biljaka za njime. Puno češće je problem u previsokoj razini natrija u tlu čime dolazi do nekoliko problema vezanih za strukturu tla i usvojivost hranjivih tvari. To je posebno izraženo u krajevima sa manje od 600 mm padalina godišnje. Takva tla se nazivaju natrijevim tlima.

Kako mogu smanjiti razinu natrija u tlu?

Jedini način da se smanji previsoka količina natrija u tlu je ispiranje prekomjernog natrija navodnjavanjem. Kako bi ste to učinili potrebna je ekstremno visoka količina vode u kratkom vremenu. U praksi to uglavnom nije moguće niti je ekonomski isplativo. Odvodnja može pomoći da se malo smanji razina natrija, ali ne u potpunosti. U stvarnosti gotovo je nemoguće ukloniti natrij iz gornjeg sloja tla.

Što mogu učiniti kako bih smanjio negativan učinak visoke razine natrija u tlu?

Kako bi se spriječilo raspadanje strukture tla i problemi s dostupnošću hranjivih tvari zbog previsokih razina natrija, potrebno je povećati razine kalcija, magnezija i kalija kako bi se suprostavili natriju.

Kako mogu dodati kalcij u tlo?

Odgovor na to pitanje je kalcifikacijom. U ovom slučaju morate koristiti pečene materijale odnosno pečeno vapno. Visoke razine natrija povećavaju pH tla do vrijednosti preko 8,0. Obični materijali neće riješiti problem sa visokim pH i neće otpustiti kalcij u tlo. To je razlog zbog kojega je vam je potreban proizvod topljiv u vodi poput pečenog vapna koje otpušta kalcij velikom brzinom i povećava razinu kalciju u tlu u roku nekoliko tjedana. Ponekad se preporuča i gips za rješavanje problema sa natrijem. Gips treba velike količine padalina kako bi mogao otpustiti kalcij u tlo. Uglavnom su potrebne godine kako bi se vidio učinak gipsa, a također su i potrebne velike količine gipsa. Zbog toga naša preporuka je upotreba pečenih materijala za rješavanje problema sa visokom količinom natrija u tlu.

Kako u tlo mogu dodati magnezij?

Najbolji način je zajedno upotrijebiti magnezijev sulfat i materijal za kalcifikaciju bogat magnezijem. Magnezijev sulfat će veoma brzo dodati u tlo male količine magnezija i na taj način osigurati kratkotrajnu opskrbu biljaka njime. Proizvodi za kalcifikaciju bogati magnezijem povećati će količinu magnezija u tlu i osigurati biljkama opskrbu njime dugo vremena.

Što mogu učiniti kako bih smanjio negativan učinak visoke razine natrija u tlu?

Možete koristiti bilo koje gnojivo bogato kalijem, organsko ili ne organsko. Pripazite samo da ne pretjerate sa količinama, pogotovo sa visoko topivim kalijevim gnojivima.

Preporučamo vam da napravite opširnu analizu tla s KIK mjerenjima ili se posavjetujete sa našim stručnjacima oko detaljnog plana gnojidbe!