Kationski izmjenjivački kapacitet

Opskrba hranjivim tvarima i struktura tla

Pfad 1191@2x

Što je to kationski izmjenjivački kapacitet ili KIK?

KIK (Kationski Izmjenjivački Kapacitet) mjeri sposobnost tla za zadržavanjem i otpuštanjem hranjivih tvari. Što je veći sadržaj gline i humusa u tlu, to je veći KIK i tlo može pohraniti više hranjivih tvari.

Princip funkcioniranja KIK-a je veoma jednostavan. Pozitivno nabijene hranjive tvari poput kalcija, magnezija, kalija i amonijaka vežu se za negativno nabijenu glinu i humus na površini poput magneta. Također se i kiseline mogu uhvatiti za negativno nabijenu površinu.

Suprotno od KIK je AIK (Anionski Izmjenjivački Kapacitet). Princip djelovanja je jednak kao i kod KIK-a samo obrnuto. Negativno nabijene hranjive tvari poput nitrata, sulfata i bora hvataju se za pozitivno nabijenu površinu tla. Zato što su pozitivno nabijene površine veoma rijetke u tlima, AIK ima veoma mali učinak te se uglavnom ne mjeri i ne uzima kao značajan faktor za plodnost tla i biljaka.

Za što se koristi izračun KIK-a?

KIK utječe na gotovo sva svojstva tla – opskrbu biljaka hranjivim tvarima, pH tla, strukturu tla, kapacitet zadržavanja vode u tlu, mikroorganizme u tlu, eroziju tla, stvaranje pokorice tla, rast korijena i mnoge druge. KIK je ključan faktor u poboljšanju plodnosti tla i proizvodnji visokih i stabilnih prinosa. Zbog toga uvijek mjerimo količinu KIK-a u našim analizama tla!

Što mjerimo?

Mjerimo ukupni KIK, odnosno ukupnu veličinu negativno nabijene površine tla. Nakon toga mjerimo koje i u kojim količinama hranjive tvari, kiseline i drugi elementi se prihvaćaju za površinu tla. Izmjerene vrijednosti izražavaju sa kao postotak ukupnog KIK-a.
Npr: 50% kalcij, 20% magnezij, 2% kalij, 1% amonijak i 27% kiseline. Uz pomoć ovih vrijednosti izračunavamo naše preporuke za poboljšanje plodnosti tla.

Npr. na slikama ispod možete vidjeti koliko dobro ili loše vrijednosti KIK-a utječu na strukturu tla.

Loš KIK

bad CEC@2x

Dobar KIK

bad CEC@2x