Vapnenački proizvodi

Povećajte svoje prinose

Proizvodi od vapnenačkog brašna

Kalcifikator

Za korištenje uz pomoć rasipača s tanjurima ili razbacivača stajnjaka.

Neutralizacijska vrijednost: > 53% CaO
Finoća čestica: 100% < 0,125 µm

Sastav hranjivih tvari:
> 95% udio CaMgCO3
> 21 % Ca (Kalcij)
> 12% Mg (Magnezij)
Udio vode: 5 – 10%
Pogodno za organsku poljoprivredu: da

Upotreba: Kalcifikator je univerzalan proizvod za kalcifikaciju tla. Može se koristiti za bilo koji tip tla i za bilo koju ratarsku kulturu.
Dostava: u rinfuzi,
kiper(25 – 27 t/)
Skladištenje:
na njivi ili na farmi

Kako se koristi:

Preporučena količina:

Vrijeme korištenja:

Poizvodi od pečenog vapna

Pečeno kalcitno vapno 2-8 mm

Za korištenje pomoću klasičnog rasipača za mineralna gnojiva.

Neutralizacijska vrijednost: > 92% CaO
Finoća čestica
: 2 – 8 mm

Sastav hranjivih tvari:
> 92% udio CaO
> 65 % Ca (Kalcij)
Udio vode: <1%
Pogodno za organsku poljoprivredu: ne

Korištenje:Pečeno kalcitno vapno 2-8 mm trebalo bi se koristiti prije sjetve za brzo poboljšanje pH. Može se koristiti na srednje teškim do teškim tlima za sve kulture. Pečeno kalcitno vapno 2-8 mm mora se nakon nekoliko dana ili 1-2 tjedna umiješati u gornjem sloju 0-20 cm
Isporuka:
u 1000 kg Big Bag sa 4 naramenice
Skladištenje:
mora se skladištiti na suhom mjestu

Kako se koristi: može se koristiti svaki klasični rasipač za gnojivo, širina raspršivanja je do 24 m

 

Preporučena količina:

Vrijeme korištenja: najbolje vrijeme za raspršivanje je prije same sjetve ili pripreme tla za sjetvu