Erozija tla

Kalcifikacija i pokrovni usjevi za prevenciju

1. Kako erozija tla smanjuje vaš profit te kako ju spriječiti?

Glavni problemi koje erozija tla uzrokuje su gubitak fine strukture tla te gubitak humusa i hranjivih tvari. Kao što možete vidjeti u tablici ispod, prosječni gubici hranjivih tvari uzrokovani erozijom su u vrijednosti otprilike 1000 €/ha!

Ostali negativni učinci erozije tla:

  1. gubitak dubine ukorjenjavanja
  2. smanjenje biljnih rezervi vode
  3. degradacije strukture tla

2. Kako spriječiti eroziju tla?

Tla se mogu stabilizirati dodavanjem kalcija i/ili magnezija u obliku vapna. Kalcij i/ili magnezij stabiliziraju čestice tla i vežu ih zajedno. Ovaj proces se naziva flokulacija i početak je sprječavanja nastanka erozije. Tla u kojima je sadržaj kalcija i magnezija prenizak imaju veliku šansu za nastanak erozije.

Kako bi se spriječila erozija tla potrebno je raditi kalcifikaciju za održavanje tla ili je potrebno napraviti kalcifikaciju za poboljšavanje tla. Kako biste saznali koja vam je vrsta materijala za kalcifikaciju i u kojoj količina potrebna, obratite se našim stručnjacima.

Kako zemljina pokorica smanjuje prinos i zakiseljuje tlo?

Strukturne kore nastaju kada se površinski agregati raspadaju pod djelovanjem sila kišnih kapi vode za navodnjavanje. Problem je u tome što se čestice tla ne vežu zajedno.

Glavni problem koji uzrokuje pokorica tla je smanjena izmjena plinova između tla i atmosfere.

Previše CO2 se nakuplja u zemljinoj kori i ispod nje te dovodi do jakog zakiseljavanja tla.

Gruppe 656@2x
Branntkalk auf Acker@2x
Jako zakiseljavanje tla zbog stvaranja kore

4. Kako spriječiti stvaranje tvrde pokorice?

Poboljšanje stabilnosti agregata dodavanjem kalcija i/ili magnezija u obliku vapna i organske tvari (pokrovni usjevi) vašem tlu može pomoći u sprječavanju stvaranja kore. Kalcij i magnezij spajaju čestice tla i tvore stabilnu površinu koja može izdržati jake oborine tijekom dugog razdoblja bez stvaranja kore.

Dakle, pripazite na kalcifikaciju i pokrovne usjeve!