Struktura tla

Manjak kalcija i magnezija

Ključ za povećanje prinosa i profita.

Struktura tla jedan je od ključnih čimbenika za visoke prinose i visoku dobit. Dobra struktura tla važna je za opskrbu biljaka vodom, rast korijena, unos hranjivih tvari i još mnogo toga. Naši stručnjaci rado će vam pomoći da poboljšate strukturu svojeg tla i povećate prinos i dobit.

Kalcij i magnezij su ključni za dobru strukturu tla!

Kalcij i magnezij su pozitivno nabijeni. To znači da mogu spojiti negativno nabijene čestice tla i humusa. Ovaj takozvani glineno-humusni kompleks je početna točka za izgradnju dobre “spužvaste” strukture tla.

Dodavanje kalcija i magnezija u obliku vapnenih proizvoda najlakši je i najjeftiniji način za poboljšanje strukture tla!