Uzorak tla

Analiza tla

Kada je najbolje vrijeme za uzimanje uzoraka tla?

Za akutna pitanja, uzorak tla se može uzeti u bilo koje vrijeme. Za procjenu plodnosti tla, tlo treba biti u stanju ravnoteže.

Ova ravnoteža protoka postiže se približno 6-8 tjedana nakon svake provedene mjere (npr. obrade tla, opskrbe mineralnim/organskim tvarima).

Često su uvjeti povoljni neposredno prije ili nakon berbe ili u proljeće. Tlo ne smije biti previše vlažno – sadržaj vlage treba omogućiti oranje.

Kako uzeti uzorak tla?

1. Razgraničenje homogenih podpodručja tla (osnove: karte tla, karte prinosa, zračne fotografije, vlastito iskustvo…).

2. Odabir mjesta za uzorkovanje (ovisno i o omjerima veličine/pitanjima mogu se postaviti prioriteti).

3. Odredite krug uzorkovanja (promjer cca. 10-15 m). Dokumentacija središnje točke (npr. GPS podaci).

4. Uzimanje kompozitnog uzorka iz kruga uzorkovanja (lopatom, sondom 10-15 pojedinačnih uzoraka). Pažnja: uređaji za uzorkovanje prevučeni premazom od nikla/kroma mogu utjecati na rezultate.

5. Miješanje sakupljenog uzorka u čistoj kanti, razvrstavanje “ometajućih tvari” (npr. dijelova biljaka, životinja ..).

6. Napunite cca. 1,5kg homogeniziranog uzorka u vrećicu za uzorke – mogu se zatražiti od nas (prikladne su i nekorištene vrećice za zamrzavanje).

7. Označavanje vrećice za uzorke.

Kako skladištiti uzorke tla?

Ako se uzorak tla ne može odmah poslati, mora se stabilizirati za skladištenje na sljedeći način:


  1. Uzorak zatvoren u zamrzivaču (čuvanje do 3 mjeseca).
  2. Uzorak zatvoren u hladnjaku (čuvanje do 1 tjedan).
  3. Ostavite uzorak otvoren u suhoj prostoriji bez prašine na sobnoj temperaturi (čuvanje do 1 mjesec).

Naši stručnjaci mogu vam pomoći uzeti uzorak tla!