Analiza tla
na licu mjesta

Prvo: Iskopajte rupu!

Prvi korak koji uvijek napravimo je da uzmemo lopatu, odemo na polje i iskopamo rupu!

Nije uvijek kemijska analiza tla ključ uspjeha! Prije uzimanja uzorka tla za laboratorijsku analizu, tlo se mora analizirati neposredno na terenu – posebno se mora ispitati struktura tla!

Kemijska laboratorijska analiza neće otkriti da je struktura tla previše loša da bi korijenje moglo rasti. Podaci kemijske laboratorijske analize mogu biti savršeni, ali tlo još uvijek nije pogodno za ukorijenjavanje biljaka.

Naši stručnjaci mogu izmjeriti neke parametre izravno na terenu. Na primjer, strukturu tla, pH vrijednost, redoks potencijal, električnu vodljivost itd.

Pomoću ovih brzih mjerenja možemo vam odmah dati neke preporuke za poboljšanje vašeg tla. Za detaljne preporuke, uzorci tla će se poslati u laboratorij na kemijsku analizu.