Humus

Skladište hranjivih tvari

Zašto tlo treba humus kako bi dalo veće prinose?

Humus je propala organska tvar koja je stabilizirana uz pomoć mikroorganizama. Prosječni sadržaj humusa u obradivim tlima je 1,5-4%, a u travnjacima 4-10%.

Humus je glavni izvor nekih od glavnih biljnih hranjivih tvari poput dušika, fosfora i sumpora. Ako je sadržaj humusa u tlu prenizak, zbog mineralizacije se oslobađaju premale količine tih hranjivih tvari i usjevi mogu patiti od nedostatka hranjivih tvari čak i ako ste tlo gnojili mineralnim gnojivima. Prinosi će biti niski.

Ako je sadržaj humusa u tlu previsok, humus može vezati hranjive tvari i biljke opet pate od nedostatka hranjivih tvari, a prinosi su također niski. U praksi je puno češći problem premalo humusa u tlu nego previše.

Kako povećati sadržaj humusa u tlu i prinos?

1. Korak:

Prije svega, potreban vam je organski materijal. Biljke isporučuju velike količine organskog materijala, ali obično je to premalo za povećanje sadržaja humusa. Potreban vam je dodatni organski materijal. To mogu biti pokrovni usjevi (korijenje i lišće), stajski gnoj, kompost itd.

2. Korak:

Mikroorganizmu u tlu pretvaraju organsku tvar (biljne ostatke, stajski gnoj itd.) u humus. Dakle, sljedeći korak je izgradnja dobrog staništa za život u tlu kako bi mikrobi mogli obavljati svoj posao.

Mikroorganizmi u tlu trebaju četiri stvari kako bi mogli napredovati:


  1. Hranu (organska tvar)
  2. Vodu i zrak (struktura tla, kalcij, magnezij)
  3. Neutralan pH tla (kalcifikacija)
  4. Umjerene temperature (struktura tla, pokrivnost tla)

Za stvaranje dobre strukture tla, tlo treba dovoljno kalcija i magnezija. Saznajte više u našem odjeljku o strukturi tla.

Neutralan pH ključan je za mikroorganizme u tlu. Mikrobi tla koji stvaraju humus nisu sposobni preživjeti u kiselim ili vrlo alkalnim tlima. Saznajte više u našem odjeljku Život tla.

Nepokriveno golo vrlo lako se zagrijava. Temperatura iznad 40°C može se postići vrlo brzo, a mikroorganizmi u tlu će umrijeti. Za održavanje umjerene temperature tla potrebna je dobra struktura tla i pokrivenost tla što je moguće više vremena.

Kalcifikacija i pokrivenost tla pokrovnim usjevima ključni su čimbenici za povećanje sadržaja humusa u tlu!