Kvaliteta vapna

Kalcifikacija

Najbolja analiza tla i najtočniji izračuni su bezvrijedni bez korištenja najboljih proizvoda od vapna s najvišim standardima kvalitete.

Ako želite kupiti proizvod od vapna, a niste sigurni hoće li zadovoljiti potrebe vašeg tla, slobodno nas kontaktirajte. Mi ćemo besplatno analizirati proizvod.

Značajke kvalitete vapnenačkih proizvoda:

1. Finoća čestica:

Proizvodi od vapnenačkog brašna moraju doći u intenzivan kontakt s česticama tla i kiselinama u tlu kako bi se otopile i oslobodile hranjive tvari kalcij i/ili magnezij. Krupni vapnenački šljunak veličine čestice većih od 0,3 mm ima premalu površinu za reakciju s kiselinama i neće se otapati, odnosno biti će potrebno nekoliko stoljeća za to. Stoga će samo fina vapnenačka brašna pozitivno utjecati na plodnost tla. Svi naši proizvodi od vapnenog brašna visoke su kvalitete te su finiji od 0,3 mm i vrlo su reakativni!

Ako je znázornené na obrázku nižšie, reaktívna povrchová plocha vápencovej múky so 100%-nou zrnitosťou menšou ako 0,3mm je 5-krát väčšia ako mletý vápenec zrnitosti 1,0-0,3mm. Zároveň je táto reaktívna plocha 130-krát väčšia ako u mletého vápenca zomletého na štruktúru viac ako 1,0mm. Preto je nevyhnutné používať jemne mletú vápencovú múku (suchú alebo vlhčenú).

Veľmi veľká povrchová plocha vápencovej múky (100% <0,3mm) vedie k rýchlej reakcii s pôdnymi kyselinami a rýchlemu rozpusteniu do 30-tich dní. (viď obrázok nižšie)

Výsledkom aplikácie vápencovej múky je zvýšenie pôdneho pH v priebehu približne 30-tich dní. V prípade že sa aplikuje správna (odporúčaná) dávka, optimálna hodnota pôdneho pH (KCl) 6,5 sa dosuje veľmi rýchlo.

2. CaO-Neutralizacijska vrijednost:

Za postizanje cilja odnosno povećanje pH vrijednosti tla potrebno je neutralizirati kiseline u tlu. Za mjerenje sposobnosti vapnenog proizvoda odnosno koliko se kiselina može neutralizirati po kg proizvoda, koristi se CaO neutralizacijska vrijednost.

Što je veća neutralizacijska vrijednost CaO proizvoda od vapna to se više kiselina po kg proizvoda može neutralizirati i potrebna je manja količina koja se mora koristiti po hektaru.

Na primjer, 1 kg Branntkalka 3-8 mm (95% CaO) može neutralizirati dvostruko veću količinu kiselina nego vapnenačko brašno ili granulati vapnenačkog brašna (45-50% CaO) Ili obrnuto, potrebna vam je polovica količine Branntkalka 3-8 mm u odnosu na vapnenačko brašno ili granulat kako bi neutralizirali istu količinu kiselina.

Ako prebieha neutralizačná reakcia kyselín v pôde? A aký je vlastne vzťah medzi neutralizačnou hodnotou (CaO) a samotnou neutralizáciou kyselín v pôde?

Na vysvetlenie si prosím pozrite krátku animáciu:

Neutralizačná hodnota páleného vápna BRANNTKALK (2-8mm alebo 0-5mm) je 92% CaO, nakoľko výrobky z páleného vápna svojim obsahom predstavujú čistý oxid vápenatý (CaO). V procese výpalu sa takmer celý objem vápenca (CaCO3) mení na čistý oxid vápenatý (CaO). Nevypálený vápenec nemá reálny obsah (CaO), tvorí ho 95% (CaCO3) + 5% predstavujú iné druhy minerálov – v tomto prípade sa však na výpočet jeho neutralizačnej hodnoty (CaO) používa koeficient 0,56.

Výpočet neutralizačnej hodnoty je nasledovný:

Pálené vápno

1kg páleného vápna (92% CaO) = neutralizačná hodnota 92% (CaO)

Vápencová múka (štandardná alebo granulovaná forma)

1kg vápencovej múky (95% CaCO3), teda:  0,95kg (CaCO3) x koeficient 0,56 = po prepočte neutralizačná hodnota 53% (CaO)

(„x“ = symbol násobenia)

Zásadnou podmienkou zostáva, že vypočítaná neutralizačná hodnota (CaO) vápencovej múky (jemne mletého vápenca) je relevantná len vtedy, ak táto vápencová múka dokáže v pôde reagovať s pôdnymi kyselinami a úplne sa rozpustiť. S jemnosťou mletia (100% <0,3mm) a rovnomernou aplikáciou na poli to trvá niekoľko týždňov, v osobitných prípadoch možno pár mesiacov. Pri vápenci s jemnosťou mletia väčšou ako 0,3mm a/alebo pri nerovnomernej aplikácii na poli (napr. pri granulovanej vápencovej múke) to trvá roky až desaťročia.

Pre výrobky z páleného vápna podobná podmienka neexistuje, pretože pálené vápno je okamžite rozpustné vo vode (nepotrebuje pôdne kyseliny). Pálené vápno na reakciu potrebuje iba kontakt s pôdnou vlahou (zapracuváva sa do vrchnej vstvy 0-10cm), a reaguje v pôde v priebehu niekoľkých minút alebo dní. Neutralizačná hodnota páleného vápna sa prejaví okamžite a v plnom rozsahu.

Príklad:

  1. vypočítali ste si (napr. pomocou nášho KALKULÁTORA UDRŽIAVACIEHO VÁPNENIA), že potrebná ročná dávka (množstvo) CaO pre vašu pôdu je 500 kg CaO /ha/rok
  2. teraz chcete vedieť akú dávku konkrétneho vápna potrebujete na poli vyaplikovať

3. môžete použiť náš (CaO KALKULÁTOR) alebo si dávku môžete vypočítať sami podľa matematického vzorca: 

Potrebná dávka CaO  /  (%-ny obsah CaO konkrétneho vápna /  100)

(„/“ = symbol delenia)

3. Distribucija - tlo - vapno - kontakt:

Za neutralizaciju kiselina u tlu potreban je intenzivan kontakt između čestica vapna i čestica tla. Za vapnenačka brašna vrlo je važna finoća čestica, ali je vrlo bitna i ravnomjerna raspodjela po polju. Što više čestica vapna dođe u kontakt sa česticama tla, to je učinak bolji. Velika je razlika između proizvoda od mljevenog vapnenačkog brašna (nije topivo u vodi) i pečenog vapnenca (topiv u vodi).

Vápencové múky:

Vlhčená vápencová múka sa aplikuje diskovým rozmetadlom pre práškové materiály, suchá vápencová múka pomocou šnekového aplikátora – oboma spôsobmi aplikácie sa dosahuje rovnomernosť a presnosť aplikácie. Jemnosťou mletia sa u vápencových múk dosahuje bezprostredný kontakt častíc vápna s pôdnymi časticami, čo umožňuje rýchly a spoľahlivý účinok.

Vápencová múka (GRANULOVANÁ FORMA):

Granulovaná vápencová múka (granulované vápno) – práve kôli granulovanej forme dosahuje len veľmi slabý kontakt jednotlivých častíc vápna s pôdnymi časticami. Na doleuvedenom obrázku môžete vidieť granulát po niekoľkých týždňoch od aplikácie. Je nerozpustený a prakticky bez žiadneho kontaktu s pôdnymi časticami – to znamená nie je tam skoro žiaden kontakt čiastočiek vápna s pôdnymi kyselinami. Rozpustenie granulovaného vápna môže trvať mesiace až roky a potrebuje niekoľko kultivačných fáz (sezón), aby sa v pôde úplne rozložilo. Neodporúčame používať granulovanú formu vápencovej múky.

Pálené vápno:

Na rozdiel od vápencovej múky, výrobky z páleného vápna potrebujú na rozpustenie iba vodu. Sú vodo-rozpustné. Nepotrebujú kontakt s pôdnymi časticami – teda s pôdnymi kyselinami na to, aby sa rozpustili. Preto napríklad pri granulách páleného vápna BRANNTKALK 2-8mm nie je problémom nerovnomerné rozloženie na poli.  Po zapracovaní do vrchnej vrstvy pôdy 0-10cm, sa granuly páleného vápna dostanu do kontaktu s pôdnou vlahou, a rozpustia sa veľmi rýchlo – uvoľnia do pôdneho roztoku ióny vápnika (Ca2+) a hydroxidu (OH), a proces neutralizácie kyselín začína ihneď do niekoľkých minút alebo dní. Rovnako okamžite nastáva zlepšenie pôdnej štruktúry.