CaO kalkulator

Kalcifikacija

Ukoliko želite znati koliko se određenog proizvoda za kalcifikaciju treba raspršiti kako biste zadovoljili potrebe za CaO/ha možete koristiti naš CaO – kalkulator.

CaO kalkulator

    Željeni proizvod za kalcifikaciju*

    [select_custom* selectedcao “95|Branntkalk 3-8 mm ” “95|Branntkalk 0-5 mm” “50|Calziumcarbonate”]

    Potrebna količina CaO/ha/god*

    [calculated calculatedcao “selectednumber/(selectedcao/100)”]
    [calculated calculatedcao “selectednumber/(selectedcao/100)”]