CaO kalkulator

Kalcifikacija

Ukoliko želite znati koliko se određenog proizvoda za kalcifikaciju treba raspršiti kako biste zadovoljili potrebe za CaO/ha možete koristiti naš CaO – kalkulator.

CaO kalkulator

    Željeni proizvod za kalcifikaciju*

    Potrebna količina CaO/ha/god*